Dogis

Våra Öppettider:

Måndag – Fredag kl 07.00-18.00
Helgdagsafton och röda dagar har vi stängt.
Dag före helgdagsafton och röd dag stänger Dogis kl 16.00.

Våra Avgifter/månad
(avgifterna är inkl.moms)

Mankhöjd upp till 45 cm, Small
Heltid 3000:-
Halvtid 2600:- (tre dagar i veckan som i förväg bokas hos personalen)

Mankhöjd över 46 cm, Medium
Heltid 3300:-
Halvtid 2800:- (tre dagar i veckan som i förväg bokas hos personalen)

Mankhöjd över 60 cm, Large
Heltid 3700:-
Deltid 3300:- (tre dagar i veckan som i förväg bokas hos personalen)

Månadsavgiften erläggs förskottsvis och ska vara oss till handa senast den 27:e varje månad. Betalning sker butiken.

Övriga avgifter
(avgifterna är inkl.moms)
Enstaka dagar Small 300:-/dag   Medium 350:-/dag   Large 400:-/dag
Drop in             Small 350:-/dag   Medium 400:-/dag   Large 450:-/dag
Hämtning från 250:-/tillfälle
Provdag 300:-

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen med för närvarande 20% samt en påminnelseavgift om 50 kronor. Dröjsmålsräntan och påminnelseavgiften påförs nästkommande månadsbetalning.

Hunden skall vara lämnad senast kl 8.45 och hämtas innan kl 18.00 om inte andra tider bestämts i enighet med personalen.

Om hunden hämtas efter kl.18.00 utan någon överenskommelse, debiteras en extra avgift om 250 kronor per påbörjad 30 minutersperiod.

Uppsägning av dogis-platsen skall ske skriftligen senast en månad före avtalets upphörande, om parterna inte avtalat annat i skriftlig form.

Intresseanmälan

Här kan du fylla i om ni och er hund är intresserad av en plats på DOGIS på Dog Ranch. Denna intresseanmälan är ej bindande för någon part.